آموزش نرم افزار plaxis


آموزش نرم افزار flac


آموزش نرم افزار pfc

آموزش Flac دو بعدی و سه بعدی مقدماتی و پیشرفته

FLAC  يك برنامه تفاضل محدود براي محاسبات مهندسي مي باشد. اين برنامه رفتار ساختارهاي خاك، سنگ و يا ديگر مواد را كه ممكن است هنگام نزديك شدن به محدوده شكست، رفتارهاي گوناگون از خود نشان دهند را مدل سازي مي كند که مواد به صورت اجزا يا مناطق نشان داده مي شوند.
اين اجزا شبكه اي را كه كاربر براي مدلسازي موضوع مورد نظر طراحي كرده است راتشكيل مي دهند. اجزا مي توانند بر طبق خواص داده شده، شكسته شوند يا جريان يابند و شبكه مي تواند تغيير شكل دهد و يا جابجا شود.
اگرچه FLAC در اصل براي كاربردهاي مهندسي عمران و معدن طراحي شده است، اما قابليت زيادي براي حل مسائل مكانيك نيز دارد. ساختار هاي متعددي در اين برنامه وجود دارند كه مدل سازي موادي را كه رفتارشان بسيار غير خطي مي باشد را ممكن مي سازد. علاوه بر اين FLAC امكانات خاص ديگري نيز دارد:

    مدل سازي صفحاتي كه ممكن است در آنها لغزش يا جدايش اتفاق بيفتد.
    طرح هاي تنش و كرنش صفحه اي و مدل هاي هندسي.
    مدل المانهاي ساختاري براي مدلسازي نگهداري.
    امكان رسم پلات و مشاهده چشمي تغييرات.
    امكان آناليزهاي ديناميكي.
    امكان مدلسازي خزش و رفتار ويسكوالاستيك.
    امكان مدل كردن تاثير تغييرات حرارتي.
    امكان مدل كردن جريان آب زير زميني و توزيع فشار آن.
    امكان افزودن امكانات جديد مورد نظر كاربر با زبان C++ توسط كاربر.

آموزش نرم افزار flac

هزینه دوره :

دوره مقدماتی Flac 2D - مدت زمان دوره 24 ساعت - هزینه دوره 900000 تومان

دوره پیشرفته Flac 2D - مدت زمان دوره 20 ساعت - هزینه دوره 700000 تومان

دوره فشرده Flac 2D (ترکیب دو دوره فوق)  - مدت زمان دوره 32 ساعت - هزینه دوره 1400000 تومان

-------------------------------------------------------------------------

دوره مقدماتی Flac 3D - مدت زمان دوره 24 ساعت - هزینه دوره 1000000 تومان

دوره پیشرفته Flac 3D - مدت زمان دوره 20 ساعت - هزینه دوره 90000 تومان

دوره فشرده Flac 3D (ترکیب دو دوره فوق) - مدت زمان دوره 32 ساعت - هزینه دوره 1600000 تومان

برای مشاوره و ثبت نام می توانید با شماره های 44200196-021 و شماره 09124251252 تماس حاصل فرمایید.

کلمات مرتبط :

آموزش نرم افزار سه بعدی flac

آموزش نرم افزار دو بعدی flac

آموزش نرم افزار flac

آموزش نرم افزار flac 3d

آموزش نرم افزار flac 2d

آموزش flac 2D

دوره flac

دوره آموزشی flac

دوره آموزشی flac 2D and flac 3D

دوره flac 2D and flac 3D

آموزش flac 2d

آموزش flac

آموزش نرم افزار flac 2d

آموزش نرم افزار flac 3d

آموزش ژئوتکنیک

ژئوتکنیک

آموزش نرم افزار ژئوتکنیک

آموزش نرم افزارهای ژئوتکنیک

مجبوب کردن مطلب در گوگل1111