آموزش نرم افزار plaxis


آموزش نرم افزار flac


آموزش نرم افزار pfc

آموزش PFC دو بعدی و سه بعدی مقدماتی و پیشرفته

این نرم افزار برای محیط های ناپیوسته و بر مبنای روش اجزا گسسته و ذره ای می باشد که رفتار مواد را با استفاده از محیط ذره ای و دایره ای در حالت دو بعدی و سه بعدی تحلیل می نماید. این برنامه در رشته های مختلف مهندسی ژئوتکنیک و معدن بسیار کاربرد دارد و یکی از برنامه های بروز دنیا می باشد. خصوصیات و پارامترهای تحلیلی از جنس میکرو (سختی نرمال و برشی ذرات و ...) می باشد در حالیکه ما با خصوصیات ماکرو (مدول یانگ، ضریب پواسون و ...) در ارتباط می باشیم و برای ارتباط دادن بین این خصوصیان قبل از اجرا یک تحلیل نیاز به کالیبراسیون دارد

آموزش نرم افزار pfc

آموزش  pfc دوبعدی

آموزش  pfc سه بعدی

آموزش ژئوتکنیک

آموزش ژئوتکنیک

هزینه دوره :

دوره مقدماتی Flac 2D - مدت زمان دوره 24 ساعت - هزینه دوره 900000 تومان

دوره پیشرفته Flac 2D - مدت زمان دوره 20 ساعت - هزینه دوره 700000 تومان

دوره فشرده Flac 2D (ترکیب دو دوره فوق)  - مدت زمان دوره 32 ساعت - هزینه دوره 1400000 تومان

-------------------------------------------------------------------------

دوره مقدماتی Flac 3D - مدت زمان دوره 24 ساعت - هزینه دوره 1000000 تومان

دوره پیشرفته Flac 3D - مدت زمان دوره 20 ساعت - هزینه دوره 90000 تومان

دوره فشرده Flac 3D (ترکیب دو دوره فوق) - مدت زمان دوره 32 ساعت - هزینه دوره 1600000 تومان

برای مشاوره و ثبت نام می توانید با شماره های 44200196-021 و شماره 09124251252 تماس حاصل فرمایید.

کلمات مرتبط :

آموزش نرم افزار سه بعدی pfd

آموزش نرم افزار دو بعدی pfd

آموزش نرم افزار pfc

آموزش نرم افزار pfc 3d

آموزش نرم افزار pfc 2d

آموزش pfc 2D

دوره flac

دوره آموزشی flac

دوره آموزشی flac 2D and flac 3D

دوره pfc 2D and pfc 3D

آموزش pfc 2d

آموزش pfc

آموزش نرم افزار pfc 2d

آموزش نرم افزار pfc 3d

آموزش ژئوتکنیک

ژئوتکنیک

آموزش نرم افزار ژئوتکنیک

آموزش نرم افزارهای ژئوتکنیک

مجبوب کردن مطلب در گوگل1111